Scoala Gimnazială Nr. 4 Suceava

VIZIUNEA

 

Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava își propune să fie furnizor de servicii educaţionale de calitate, în vederea formării unor generaţii competitive, care să deţină competenţele cheie recunoscute la nivel european, ce vor asigura fiecărui elev dezvoltarea unei personalităţi armonioase, cu gândire creativă și autonomă, cu un sistem de valori civice, morale, culturale, autentice și pozitive.

MISIUNEA

Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava urmărește să realizeze o educaţie bazată pe comunicare, încredere, cooperare, în centrul căreia să fie copilul. Este vizată dezvoltarea capacităţilor, a deprinderilor și a competenţelor pentru a le permite elevilor obţinerea de performanţe și alegerea unei cariere de succes prin includerea într-o formă superioară de școlarizare. Învăţarea este focalizată pe elev, iar actul educaţional este optimizat prin aplicarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea de competenţe.

Elevi și profesori, deopotrivă, acced spre modernitate prin dezvoltarea unui spirit de colaborare,prin asumarea libertăţii de gândire și expresie, printr-un efort considerabil de cultivare a cunoașterii și a respectului pentru patrimoniul cultural, istoric, știinţific la nivel naţional și universal, de motivare pentru învăţarea continuă.